Poskrbite za svoje premoženje

Vlaganje v sklade je zaradi svoje tradicije eden od najbolj uveljavljenih načinov upravljanja premoženja.

Varčevanje v skladih se obrestuje v vseh življenjskih obdobjih, zato nikar ne odlašajte. Priskrbite si finančno rezervo za nepredvidljive situacije, uresničite svoje življenjske želje ali investirajte v prihodnost svojih otrok.

5 razlogov za sklenitev

Vzajemni skladi so učinkovita alternativa
Vzajemni skladi so učinkovita alternativa nakupu delnic in obveznic ter varčevanju na bankah. Zelo dobra izbira, ko iščemo primerno ravnotežje med donosi in tveganjem.
Dolgoročen donosen način varčevanja
Skladi veljajo za donosen in preudaren dolgoročen način varčevanja.
Velika izbira
V sodelovanju s Triglav Skladi vam ponujamo veliko možnosti izbire skladov z različnimi naložbenimi politikami.

Vprašanja in odgovori

Kdo lahko varčuje v vzajemnih skladih?

Za varčevanje na ta način se lahko odloči prav vsak. Varčujejo lahko celo mladoletniki, s tem da z njihovim premoženjem do 15. leta razpolaga njihov zakoniti zastopnik s soglasjem pristojnega CSD. Med 15. in 18. letom je potrebno soglasje samo zakonitega zastopnika.

Koliko časa traja varčevanje v vzajemnih skladih?

Varčevanje v vzajemnih skladih ni omejeno z nobeno dobo. Pri odločitvah o vplačilih in izplačilih je potrebno upoštevati edino davčno zakonodajo, ki je naklonjena dolgoročnejšemu vlaganju v sklade – oprostitev plačila dohodnine od dobičke iz kapitala velja po 20 letih od vplačila posameznega zneska.

Kako potekajo izplačila oziroma prenos sredstev?

Upravljavec izplača zahtevano število enot premoženja sklada v denarju najkasneje v petih delovnih dneh od prejema njegove popolne zahteve za izplačilo, hkrati pa mu tudi posreduje obračun izplačila enot premoženja sklada.

Naslednji korak

Oglejte si tudi