Triglav Svetovanje

Splošne informacije

Informacije o osebnih zavarovanjih dobite tudi na naši brezplačni telefonski številki 080 15 10 vsak delovni dan od 9.00 do 15.00, kjer se lahko dogovorite tudi za način komunikacije, ki vam najbolj ustreza (Viber, Zoom, MS Teams…).

Informacije posredujejo strokovne sodelavke iz oddelka za podporo trženju:


Mesečno povprečno prejmemo več kot 200 vaših klicev. Skladno z vrednotami naše družbe se trudimo, da so vsi klici – primeri hitro in ugodno rešeni.

Sodelavke, ki se oglašajo na brezplačno telefonsko številko, imajo vse potrebno strokovno znanje in vam bodo v veliko pomoč pri iskanju potrebnih informacij in reševanju vaših težav.

Naš cilj so zadovoljne stranke, zato stremimo h kakovosti izvajanja zavarovalnih storitev. V družbi imamo vzpostavljen interni pritožbeni postopek za reševanje sporov. Vaša pritožba se bo tako obravnavala skladno z veljavnim Pravilnikom o pritožbenem postopku v družbi Triglav Svetovanje, d.o.o.