start portlet menu bar
Informacije javnega značaja | Triglav Svetovanje
Display portlet menu
end portlet menu bar
Triglav Svetovanje

Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo družba Triglav Svetovanje, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@triglav-svetovanje.si ali preko navadne pošte na Triglav Svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.