start portlet menu bar
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks | Triglav Svetovanje
Display portlet menu
end portlet menu bar

Prilagodljivo, prav za vse

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija nalaganja v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj.

Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh oseb, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

https://youtu.be/RNX9vHDxOL8

5 razlogov za sklenitev

Odprta doba
Združuje dolgoročno varčevanje v Triglav Skladih in življenjsko zavarovanje; od desetega leta trajanja dalje lahko zavarovanje zaključite, če želite.
Varčevanje
Organiziran način mesečnega varčevanja preko direktne bremenitve.
Dodatna zavarovanja
Dodatna zavarovanja priključite glede na svoje potrebe in želje.
Fleksibilnost
Fleksibilna vplačila in izplačila.
Ugodna davčna obravnava
Ugodna davčna obravnava ustvarjenih prihrankov, ki v času trajanja varčevanja ne vpliva na socialne transferje.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
  • zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti,
  • z enim zavarovanjem možno za dve osebi hkrati.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

Kaj krije osnovno zavarovanje?

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti, najmanj v višini zajamčene zavarovalne vsote (ZZV). To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. Med trajanjem zavarovanja je ZZV pod določenimi pogoji možno povišati. S tem se poviša tudi premija.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključite?

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite različna dodatna zavarovanja:

  • Dodatno nezgodno zavarovanje;
  • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi;
  • Dodatno zavarovanje za hude bolezni;
  • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok;
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco;
  • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.
Kaj so naložbene strategije?

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate. Ponudba skladov je zelo široka: delniški, mešani, obvezniški; vsega skupaj 18 različnih skladov – ustrezna kombinacija se izbere glede na vaše preference.

Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.

Naslednji korak

Oglejte si tudi