Triglav Svetovanje

Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglav-svetovanje.si (v nadaljevanju spletno mesto družbe Triglav Svetovanje, d.o.o.) je družba Triglav Svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale. Družba Triglav Svetovanje, d.o.o., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani www.triglav-svetovanje.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti družba Triglav Svetovanje, d.o.o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Triglav Svetovanje, d.o.o., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last družbe Triglav Svetovanje, d.o.o. Prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Triglav Svetovanje, d.o.o., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja družbe Triglav Svetovanje, d.o.o., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

V družbi Triglav Svetovanje, d.o.o. se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank, izkazujemo posebno pozornost.

Izdaja računa

Po izvedbi spletnega plačila se kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca, ki je naveden v postopku nakupa. V primeru osebnega prevzema dokumentacije prejme kupec natisnjen račun ob njihovem prevzemu.


Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran www.triglav-svetovanje.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.