start portlet menu bar
Obvladovanje prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav
Display portlet menu
end portlet menu bar
Triglav Svetovanje

Obvladovanje prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav

Skupina Triglav je sprejela ničelno toleranco do prevar in zavezo k spoštovanju etičnih načel pri poslovanju ter politiko zaščite dobrovernih prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanju anonimnosti.

Če zaznate sum prevare, kršitve Kodeksa Skupine Triglav ali morebitne druge nepravilnosti, nas o tem obvestite preko varnega kanala za prijavo prevar in kršitev.

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli Skupine Triglav ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo družbi, njenim zaposlenim ali drugim osebam, npr. sume notranjih ali zunanjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel Skupine Triglav. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

Tukaj lahko prijavite sum prevare.

Sum notranje prevare ali kršitev Kodeksa Skupine Triglav lahko sicer sporočite tudi:

  • na elektronski naslov: skladnost@triglav-svetovanje.si;
  • neposredno koordinatorju za skladnost poslovanja po telefonu, elektronski pošti ali osebno v njegovih delovnih prostorih;
  • po pošti na sedež družbe (Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, s pripisom »za SKLADNOST POSLOVANJA – ne odpiraj!«).

Skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev imate tudi možnost zunanje prijave, kadar notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali pa menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: KPK – informacije o zunanji prijavi.