Življenjski izzivi

Če se zgodi najhujše...

Kako lahko zaščitim tiste, ki jih imamo najraje? Kakšno kritje potrebujem? Sem dovolj zavarovan in moja družina ustrezno zaščitena? Imam kredit, neporavnane obveznosti. Kaj bo z mojimi bližnjimi, če se meni kaj zgodi?


INFORMATIVNI IZRAČUN ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI

za osebo staro 40 let (nekadilec) z ugodnim življenjskim slogom za obdobje 10 let.


ZAVAROVALNA VSOTA

 • 50.000 EUR, mesečna premija 6,66 EUR,
 • 75.000 EUR, mesečna premija 9,00 EUR,
 • 100.000 EUR, mesečna premija 11,35 EUR.


Predlog strokovnjaka: Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Otroške nezgode

Kako lahko zaščitim svoje otroke? Kako jim omogočim brezskrbno otroštvo in poskrbim za njihovo finančno varnost?

Pripravljeni smo tudi na nepredvidljive dogodke:

 • INVALIDNOST: Kljub hujši nesreči želim otroku omogočiti brezskrbno otroštvo.
 • NEZGODA (dnevno nadomestilo, bolnišnični dan): Urejeno imam varstvo in spremstvo v bolnišnico v primeru nezgode otroka.


INFORMATIVNI IZRAČUN ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK

Zavarovanja ne morete skleniti samostojno, lahko pa ga priključite k življenjskemu zavarovanju.


Starost otroka od 0 do 14 let

 • Mesečna premija: 4,19 EUR
 • Trajna invalidnost: 30.000 EUR
 • Dnevno nadomestilo: 4 EUR
 • Nadomestilo za bolnišnični dan: 60 EUR
 • Dodatek za bolnišnični dan v tujini: 60 EUR


Starost otroka od 15 do 28 let

 • Mesečna premija: 8,53 EUR
 • Izguba življenja zaradi nezgode: 10.000 EUR
 • Trajno invalidnost: 30.000 EUR
 • Dnevno nadomestilo: 8 EUR
 • Nadomestilo za bolnišnični dan: 40 EUR
 • Dodatek za bolnišnični dan v tujini: 40 EUR


Predlog strokovnjaka: Fleks, Fleks za otroke

Šolanje otrok

Kako svojemu otroku pomagam uresničiti sanje? Kako se bo brezskrbno šolal in postal to, kar si želi? Uredite si varčevanje s primerno mesečno premijo.


INFORMATIVNI IZRAČUN ZA FLEKS

Zdrava oseba stara 30 let z ugodnim življenjskim slogom za obdobje 18 let.

 • Mesečna premija: 50 EUR
 • Skupna vplačana premija: 10.800 EUR
 • Predpostavljena letna donosnost skladov: 4%
 • Informativna vrednost stanja sredstev na naložbenem računu ob izteku dobe vlaganja: 14.016,52 EUR


Predlog strokovnjaka: Fleks, Fleks za otroke

Naslednji korak