start portlet menu bar
Življenjsko zavarovanje za primer smrti | Triglav Svetovanje
Display portlet menu
end portlet menu bar

Poskrbite za svoje najdražje

Zagotovite svojim najdražjim finančno varnost, če se vam zgodi najhujše.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre. Tako se bodo vaši bližnji lažje soočili s finančnimi izzivi, kot so poplačilo kredita, stroški, povezani s šolanjem otrok, plačevanje tekočih obveznosti...


5 razlogov za sklenitev

Finančna varnost
Poskrbite za finančno varnost za svoje najdražje v primeru smrti.
Dodatna zavarovanja
Poskrbite za osebno finančna varnost s priključitvijo dodatnih zavarovanj.
Izplačilo zavarovalnine
Izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali hude bolezni z namenom pokritja izpada dohodka, plačilo dodatnega zdravljenja ali prilagoditve življenjskega prostora, če je to potrebno.
Življenjski slog
Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.
Dostopne premije
Visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
 • zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti,
 • z enim zavarovanjem možno za dve osebi hkrati.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

Kaj krije osnovno zavarovanje?
 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.
 • Ob nastopu nove življenjske situacije lahko povečate zavarovalno vsoto.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja, zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.
 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote v primeru diagnoze neozdravljive bolezni.
 • Možnost oprostitve plačila premije za 1 leto ob obolelosti za eno od štirih bolezni iz seznama (rak, možganska kap, srčni infarkt, ledvična odpoved).
Katera dodatna zavarovanja lahko priključite?

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje;
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi;
 • Dodatno zavarovanje za hude bolezni;
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok;
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco;
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.
Kako vpliva življenjski slog na premijo?

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja. Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija. Na oceno življenjskega sloga vplivajo: zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic, morebitni tvegani hobiji ali aktivnosti, morebitno kajenje.

Kako se plačuje premija?

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Letno plačilo premije prinese 3,5% popusta na plačano premijo.

Naslednji korak

Oglejte si tudi