Prilagodljivo, prav za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in nalaganje v sklade za potrebe otrok.

Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli.

5 razlogov za sklenitev

Varčevanje
Je dolgoročno zavarovanje in varčevanja v vzajemnih skladih v korist otroka.
Finančna varnost
Zagotovitev finančne varnosti v času odraščanja in dobra popotnica za obdobje, ko bodo odrasli.
Nadaljevanje police
Otrok lahko prevzame polico in jo nadaljuje pod ugodnejšimi pogoji, ko dopolni 26 let.
Fleksibilnost
Fleksibilna vplačila in izplačila.
Ugodna davčna obravnava
Ustvarjeni prihranki ne vplivajo na socialne transferje v času trajanja zavarovanja oziroma varčevanja.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
  • zdrave osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
  • otrok ne sme biti starejši od 18 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po pogojih, ki jih določi zavarovalnica.

Kaj krije osnovno zavarovanje?

Fleks za otroke poleg naložbenega dela vključuje:

  • življenjsko zavarovanje za primer smrti odrasle osebe z zajamčeno zavarovalno vsoto;
  • dodatno nezgodno zavarovanje otroka.

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE - Finančna varnost otroka v primeru smrti zavarovane osebe. Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja na naložbenem računu vzpostavila takšno stanje, da bo vrednost premoženja najmanj enaka zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega zajamčeno zavarovalno vsoto. Istočasno zavarovalnica sredstva z naložbenega računa prenese v Konzervativno naložbeno politiko. Zavarovalec je hkrati oproščen plačevanja nadaljnjih premij in prekinejo se vsa dodatna zavarovanja na polici.

Kaj krijejo dodatna zavarovanja?

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok krije naslednje nevarnosti:

  • trajno invalidnost zaradi nezgode z naraščajočo zavarovalno vsoto pri več kot 50-odstotni trajni invalidnosti,
  • prehodno nesposobnost za opravljanje rednih nalog z dnevnim nadomestilom,
  • nočitev v bolnišnici zaradi nezgode z nadomestilom za bolnišnični dan,
  • nočitev v bolnišnici v tujini zaradi nezgode z dodatkom za bolnišnični dan v tujini,
  • izgubo življenja zaradi nezgode z izbrano zavarovalno vsoto za otroke, stare od 15 do 28 let.
Kaj so naložbene strategije?

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV vam omogoča, da sami izberete do 3 sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate. Ponudba skladov je zelo široka: delniški, mešani, obvezniški; vsega skupaj 18 različnih skladov – ustrezna kombinacija se izbere glede na vaše preference.

Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.

Varčevanje in zavarovanje za otroke

Pri varčevanju za vaše otroke je sklenitev ustreznega življenjskega zavarovanja odlična izbira. Z njim poskrbite za varčevanje in zavarovanje hkrati. Naročite se na individualni posvet s finančnim svetovalcem.
Naroči posvet

Naslednji korak

Oglejte si tudi