Prilagodljivo, za po petdesetem letu

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je namenjeno osebam do 80. leta starosti.

Predstavlja kombinacijo nalaganja v sklade in življenjskega zavarovanja za primer smrti z vključenim dodatnim kritjem nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.

5 razlogov za sklenitev

Varčevanje
Organiziran način varčevanja v vzajemnih skladih in življenjsko zavarovanje.
Odprta doba
Odprta doba po desetih letih trajanja. Po tem obdobju lahko zavarovanje zaključite, kadar želite.
Dodatno kritje
Zavarovanje vključuje dodatno kritje v primeru nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.
Dodatna zavarovanja
Po svoji izbiri lahko priključite dodatno nezgodno zavarovanje ter dodatno zdravstveno asistenco na potovanjih v tujini.
Fleksibilnost
Fleksibilna vplačila in izplačila, ter ugodna davčna obravnava ustvarjenih prihrankov.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
 • osebe od 50. do 80. leta starosti,
 • zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.
Kaj krije osnovno zavarovanje?

V okviru Fleksa za starejše ste zavarovani:

 • za primer smrti (s čakalnim rokom 2 leti),
 • za primer nezgodne smrti,
 • za primer nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode.

Ob sklenitvi zavarovanja izberete ustrezno kombinacijo zavarovalnih vsot in premije iz pripravljene ponudbe ter naložbeno strategijo.

Kaj krije dodatno nezgodno zavarovanje?

Zavarovanje krije nevarnosti, ki so posledica nezgode, in sicer:

 • težje poškodbe (invalidnost),
 • težje poškodbe z izplačilom mesečne nezgodne rente,
 • zlom, izpah in opekline,
 • operacije po nezgodi,
 • oskrba po nezgodi,
 • fizioterapevtsko zdravljenje.

Dodatno nezgodno zavarovanje starejših preneha konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti oziroma skladno z dopolnilnimi in splošnimi pogoji osnovnega življenjskega zavarovanja. Za vašo lažjo odločitev smo pripravili pakete zavarovalnih vsot in premij, med katerimi lahko izbirate.

Kaj so naložbene strategije?

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV vam omogoča, da sami izberete do 3 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate. Ponudba skladov je zelo široka: delniški, mešani, obvezniški; vsega skupaj 18 različnih skladov – ustrezna kombinacija se izbere glede na vaše preference.

Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.

Naslednji korak

Oglejte si tudi