Pomislite tudi nase

S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Razlogi za sklenitev

Skrb za lastno varnost
S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.
Pokritje izpada dohodka
Namenjeno je pokritju izpada dela dohodka v primeru delovne nezmožnosti (invalidnost I. kategorije), saj zavarovalnica takrat izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.
Nadomestilo v primeru delovne nezmožnosti
Kritje v primeru delovne nezmožnosti zaradi nezgode ali bolezni, vam omogoča finančno neodvisnost in ohranitev življenjskega standarda.
Priključitev dodatnih zavarovanj
Osebna varnost s priključitvijo dodatnih zavarovanj.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
  • zdrave osebe,
  • osebe od dopolnjenega 18. do 55. leta starosti, za takšno zavarovalno dobo, da se zavarovanje izteče najkasneje ob obletnici zavarovanja v koledarskem letu, v katerem zavarovana oseba dopolni 65. leto starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 55 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

Kaj krije osnovno zavarovanje?

Popolno, trajno nezmožnost za delo
Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode postane popolno trajno delovno nezmožna, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.

Zavarovanje za primer smrti
V primeru smrti zavarovane osebe, se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti, ki znaša 10 % zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. V tem primeru zavarovanje preneha.

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.
Na višino premije vplivajo zavarovalna doba, starost ob sklenitvi, kadilske navade, zdravstveno stanje, vrsta dela, ki ga opravljate, prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjate. Premijo si lahko znižate za 10 % popusta iz naslova Triglav kompleta, ter s popustom na frekvenco plačevanja, če je ta različna od mesečne.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključite?

Življenjskemu zavarovanju za delovno nezmožnost lahko priključite:

  • Dodatno nezgodno zavarovanje;
  • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi;
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco;
  • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok;
  • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.
Kdaj pride do izplačila iz osnovnega zavarovanja?

Izplačilo v primeru popolne trajne nezmožnosti za delo
Če postane zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode popolno trajno delovno nezmožna (invalidnost 1. kategorije), zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačilo v primeru smrti
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki znaša 10 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Naslednji korak

Oglejte si tudi