Zdravi zobje - več kot le lep nasmeh

Ustrezna skrb za zdravje zob in ustne votline vpliva na zdravje in počutje celega telesa.

Vsi se radi smejemo. Še bolj pa se nam smeji, ko nam za zdrav nasmeh ni treba doplačati. Z dodatnim zavarovanjem Zobje poskrbimo, da je obisk zobozdravnika brez visokih dodatnih stroškov.

Razlogi za sklenitev

Kritje stroškov doplačil za nadstandardne storitve
Zavarovanje krije stroške za izvedbo nadstandardnih storitev in uporabe nadstandardnega materiala, ki presega raven standardnih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zobnoprotetična rehabilitacija
Z zavarovanjem si pokrijete tudi stroške zobnoprotetične rehabilitacije v primeru nezgode in si zagotovite izplačilo nadomestila v primeru diagnosticiranja raka ustne votline.
Rak ustne votline
Nadomestilo v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki.
Zmanjšanje tveganja za druge bolezni
Z ustrezno skrbjo za zdravje zob in ustne votline zmanjšate tudi tveganje za druge bolezni.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?

Starost ob začetku zavarovanja mora biti najmanj 14 let.

Koliko časa traja zavarovanje?

Trajanje zavarovanja je 4 leta z možnostjo podaljšanja.

Katere stroške krije zavarovanje Zobje?

Zavarovanje krije stroške za izvedbo nadstandardnih storitev in uporabe nadstandardnega materiala, ki presega raven standardnih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (kot na primer bele zalivke v stranskem področju, keramični nadomestki v vidnem področju).

Zavarovanje krije tudi stroške zobno-protetične rehabilitacije v primeru nezgode in omogoča izplačilo nadomestila v primeru diagnosticiranja raka ustne votline, če je pri tem izkazana potreba po zobni protetiki.

Naslednji korak

Oglejte si tudi