5 razlogov za sklenitev

Finančna varnost
Poskrbite za finančno varnost za svoje najdražje v primeru smrti.
Dodatna zavarovanja
Poskrbite za osebno finančna varnost s priključitvijo dodatnih zavarovanj.
Izplačilo zavarovalnine
Izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali hude bolezni z namenom pokritja izpada dohodka, plačilu dodatnega zdravljenja ali prilagoditve življenjskega prostora, če je to potrebno.
Življenjski slog
Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.
Dostopne premije
Visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
Kaj krije osnovno zavarovanje?
Katera dodatna zavarovanja lahko priključimo?
Kako vpliva življenjski slog na premijo?
Kako se plačuje premija?

Preberite več…