Razlogi za sklenitev

Vzajemni skladi so učinkovita alternativa
Vzajemni skladi so učinkovita alternativa nakupu delnic in obveznic ter varčevanju na bankah. Zelo dobra izbira, ko Iščemo primerno ravnotežje med donosi in tveganjem.
Dolgoročen donosen način varčevanja
Skladi veljajo za donosen in preudaren dolgoročen način varčevanja.
Velika izbira
V sodelovanju s Triglav Skladi vam ponujamo kar 18 skladov, z različnimi naložbenimi politikami.

Vprašanja in odgovori

Kdo lahko varčuje v vzajemnih skladih?
Koliko časa traja varčevanje v vzajemnih skladih?
Kako potekajo izplačila oziroma prenos sredstev?

Preberite več…