5 razlogov za sklenitev

Varčevanje
Organiziran način varčevanja v vzajemnih skladih in življenjsko zavarovanj.
Odprta doba
Odprta doba od 10. leta trajanja dalje - zaključite, ko želite.
Dodatno kritje
Vključuje še dodatno kritje v primeru nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode.
Dodatna zavarovanja
Po svoji izbiri lahko priključite dodatno nezgodno zavarovanje ter dodatno zdravstveno asistenco na potovanjih v tujini.
Fleksibilnost
Fleksibilna vplačila in izplačila, ter ugodna davčna obravnava ustvarjenih prihrankov.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
Kaj krije osnovno zavarovanje?
Kaj krije dodatno nezgodno zavarovanje?
Kaj so naložbene strategije?

Preberite več…