5 razlogov za sklenitev

Varčevanje
Je dolgoročno zavarovanje in varčevanja v vzajemnih skladih v korist otroka.
Finančna varnost
Zagotovitev finančne varnosti v času odraščanja in dobra popotnica za obdobje, ko bodo odrasli.
Nadaljevanje police
Otrok lahko prevzame polico in jo nadaljuje pod ugodnejšimi pogoji, ko dopolni 26. let.
Fleksibilnost
Fleksibilna vplačila in izplačila.
Ugodna davčna obravnava
Ustvarjenih prihrankov ne vpliva na socialne transferje v času trajanja zavarovanja oziroma varčevanja.

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
Kaj krije osnovno zavarovanje?
Kaj krijejo dodatna zavarovanja?
Kaj so naložbene strategije?

Preberite več…