Razlogi za sklenitev

Skrb za lastno varnost
S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.
Pokritje izpada dohodka
Namenjeno je pokritju izpada dela dohodka v primeru delovne nezmožnosti (invalidnost 1. kategorije), saj zavarovalnica takrat izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.
Nadomestilo v primeru delovne nezmožnosti
Kritje v primeru delovne nezmožnosti zaradi nezgode ali bolezni omogoča finančno neodvisnost in ohranitev življenjskega standarda.
Priključitev dodatnih zavarovanj
Osebna varnost s priključitvijo dodatnih zavarovanj

Vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?
Kaj krije osnovno zavarovanje?
Katera dodatna zavarovanja lahko priključite?
Kdaj pride do izplačila iz osnovnega zavarovanja?

Preberite več…