Triglav Svetovanje

Obvladovanje prevar

Če zaznate sum prevare, kršitve Kodeksa Skupine Triglav ali morebitne druge nepravilnosti, nas o tem obvestite preko varnega kanala za prijavo prevar in kršitev.

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli Skupine Triglav ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo družbi, njenim zaposlenim ali drugim osebam, npr. sume notranjih ali zunanjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel Skupine Triglav. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

Tukaj lahko prijavite sum prevare.