POZNATI SAMEGA SEBE…


Predstavljajte si svoj um kot vrt in svoje misli kot semena.

Sami se lahko odločite, katera semena boste posadili na svojem vrtu.

Lahko posadite semena pozitivnosti, ljubezni in obilja.

Lahko pa posadite semena negativnosti, strahu in pomanjkanja.

Lahko preživite čas tako, da se ukvarjate z drugimi vrtovi.

 

Lahko pa se ukvarjate s svojim vrtom in poskrbite, 

da bo vaš vrt lep ter bo privabil še druge čudovite ljudi.

 

Jakewoodard


 


PRETEKLE ZGODBE