Življenjska zavarovanja

Življenje
Varčevanje
Pokojnina

Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

S Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem varčujete za pridobitev dodatne starostne pokojnine, ki jo prejemate od upokojitve do smrti. Pri tem ste lahko deležni davčnih olajšav.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je dolgoročno zavarovanje za primer smrti in hkrati varčevanje. Namenjeno je osebam, ki želijo finančno zaščititi svoje bližnje in sebe ter hkrati varno varčevati.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

S sklenitvijo Življenjskega zavarovanje za primer smrti svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru najhujšega.

Naložbeno življenjsko zavarovanje FLEKS

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vključuje kombinacijo varčevanja, naložbe v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj. Ob sklenitvi zavarovanja vam ni potrebno določati zavarovalne dobe.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje se lahko sklene samo prek spleta in je namenjeno fizičnim osebam kot skleniteljem. S sklenitvijo tega zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru najhujšega.

Individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje

S Prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem varčujete za pridobitev mesečne pokojninske rente, ki se vam izplačuje do konca življenja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je zavarovanje za primer smrti, za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in hujšega stanja kot posledice nezgode ali bolezni. Namenjeno je pokrivanju stroškov oskrbe in razlike med invalidsko pokojnino in plačo v aktivnem obdobju, v primeru smrti pa pokritju najnujnejših stroškov.

Rentno zavarovanje s plačilom enkratne premije

Zavarovalnica Triglav nudi rentno zavarovanje, ki je namenjeno vsem, ki si želijo z vplačilom enkratne premije zagotoviti izplačevanje mesečne rente.

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks je kombinacija naložbe v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj, ki jih lahko po želji priključite osnovnemu zavarovanju. Oseba, ki sklene zavarovanje (zavarovalec), je hkrati tudi zavarovana oseba.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

S sklenitvijo Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev poskrbite za finančno varnost svoje družine, saj se v primeru smrti kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je oblikovan posebej za odrasle, starejše od 50 let. Sklene se brez ugotavljanja zdravstvenega stanja in brez vnaprej določene zavarovalne dobe.

Naložbeno življenjsko zavarovanje FLEKS ZA OTROKE

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje, varčevanje in naložba v korist otroka. Trajanja zavarovanja vam ni treba določiti.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje je dolgoročno zavarovanje in naložba. Namenjeno je vsem, ki želijo biti ob varčevanju tudi življenjsko zavarovani.