Ugodnosti sodelavcev

SKRB ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST SODELAVCEV

 • Imamo razvit sistem izobraževanja, ki sodelavcem nudi sistematični razvoj. Naši sodelavci se v povprečju izobražujejo več kot  97 ur letno.
 • Izvajamo interna in eksterna izobraževanja s priznanimi domačimi in tujimi predavatelji s področja motivacije, prodaje, osebne rasti, komunikacijskih veščin, osebnih financ, NLP...
 • Razvili smo interno Prodajno akademijo, ki se jo udeležijo vsi sodelavci v prodaji.
 • Posebno pozornost posvečamo uvajanju novih sodelavcev, ki so v prvem letu zaposlitve deležni več organiziranih izobraževanj (6-dnevno uvodno usposabljanje, prodajna akademija, usposabljanje za opravljanje preizkusa za posle zavarovalnega zastopanja,  ….), poleg tega pa še kontinuirane osebne spremljave na terenu in individualnega coachinga svojega strokovnega vodje. Tako zagotavljamo našim strankam visoko kakovost storitev.
 • Naši sodelavci sodelujejo v Mednarodni poslovni akademiji Zavarovalnice Triglav.
 • Omogočamo usposabljanje, izobraževanje in kritje stroškov za pridobitev dovoljenja AZN in ATVP.
 • Vsi sodelavci imajo možnost vključitve v interno knjižnico, ki je založena s pestro ponudbo knjig in drugih gradiv (več kot 600 knjig, DVD…).
 • Na našem internem spletnem portalu Vrtiljak znanja imamo pestro zakladnico člankov, avdio in video gradiv, načrtujemo pa tudi razvoj lastnih e-tečajev.

UGODNOSTI PRI ZAVAROVANJIH IN VPLAČILIH V SKLADE

 • Omogočamo ugodno nezgodno zavarovanje za sodelavce in družinske člane.
 • Po preteku enega leta zaposlitve so naši sodelavci deležni kolektivnega PDPZ.

PRILAGODLJIV DELOVNI ČAS

 • Imamo gibljiv delovni čas za sodelavce.
 • Svetovalci si svoj delovni čas organizirajo sami.

ORGANIZACIJA INTERNIH PRIREDITEV IN SREČANJ

 • Za vse sodelavce organiziramo dvodnevno pomladansko izobraževalno srečanje v Portorožu.
 • Udeležujemo se srečanja Dan Skupine Triglav.
 • Naše jesensko srečanje nas poveže v športnem duhu.
 • Vsako leto organiziramo novoletno srečanje za vse sodelavce in obisk Dedka Mraza za otroke naših sodelavcev.
 • Redno organiziramo srečanje z najuspešnejšimi svetovalci in jim izkažemo hvaležnost za njihovo prizadevnost.

DOPUSTOVANJE V POČITNIŠKIH OBJEKTIH ZT

 • Naši sodelavci imajo možnost uporabe počitniških objektov Zavarovalnice Triglav, ki se nahajajo v Sloveniji in na Hrvaškem.

NAGRAJEVANJE

 • Naši sodelavci so za uspešno delo dodatno finančno nagrajeni z različnimi oblikami finančnega in nefinančnega nagrajevanja. Le te so:
  • stimulativni del plače,
  • poslovna uspešnost,
  • božičnica,
  • mesečne nagrade,
  • dodatne oblike stimulativnega nagrajevanja.

TEHNIČNA PODPORA – SODOBNA TEHNOLOGIJA

 • Imamo sodoben CRM sistem, ki je sodelavcem v podporo pri načrtovanju časa in aktivnosti, spremljanju rezultatov, spremljanju in negi strank, izposoji knjig iz interne knjižnice…
 • Na našem internem spletnem portalu Vrtiljak znanja imajo sodelavci dostop do pestre zakladnice člankov, avdio in video gradiv ter možnost medsebojne komunikacije preko forumov in spletnih klepetalnic.
 • Sodelavci imajo možnost sodobne tehnične opreme (prenosni telefoni in računalniki, iPadi …).
 • Sodelavci pri svojem delu uporabljajo napravo za prostoročno telefoniranje.