Vrednosti enot premoženja

 


 

Vrednosti enot premoženja skladov v ponudbi naložbenih zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Posredni in neposredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega sklada in niso navedeni v zavarovalni pogodbi za sklenjeno zavarovanje, so dostopni v izvlečku prospekta, ki je javno objavljen na spletni strani družbe za upravljanje za vsak izbran sklad.

Povezave do dokumentov:


ETF Skladi - informativni izračun donosnosti v %


Skladi ETF so na izbiro le v ponudbi Investicijskega zavarovanja FLEKS prek spleta - I.FLEKS.


Vrednosti točke naložbenega paketa v okviru Investicijskega zavarovanja Ilirika Dinamični FLEKS in Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika Dinamični NŽZ.


Informativni izračun donosnosti skladov v %


Informativni izračun donosnosti skladov v %


* VEP - vrednost enote premoženja.