Vizitka

Sedež Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, Slovenija
Telefon + 386 (1) 7246 650
Telefaks + 386 (1) 7246 675
E-naslov info@triglav-svetovanje.si
Spletne strani www.triglav-svetovanje.si/
Osnovna dejavnost zavarovalno zastopanje
Šifra dejavnosti 66.220 (SKD 2008)
Leto ustanovitve 1997
Registrski vložek 12962900, Okrožno sodišče Ljubljana
Davčna številka 24999288
Matična številka podjetja 1196006
Osnovni kapital 8.763,14 EUR
Ustanovitelji Zavarovalnica Triglav, d.d.
Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 30220-1798/01-6
Direktor družbe

Edvard Kranjčič


Družba Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o. je članica Skupine Triglav.