Poslanstvo, filozofija, vizija in vrednote

Poslanstvo

ŽIVLJENJE Z NASMEHOM.
 

Filozofija

Pri strankah smo prepoznani kot zanesljiv in odgovoren partner za finančno svetovanje. Opredeljuje nas profesionalen odnos do strank, sodelavcev in partnerjev. Ustvarjamo medsebojno zaupanje in dolgoročen odnos. Razvijamo organizacijsko kulturo, se stalno učimo in izpopolnjujemo v smeri odličnosti.

Soustvarjamo življenje z nasmehom in lepšo finančno prihodnost.

 

Vizija

Leta 2022 je Skupina Triglav Svetovanje vodilna Skupina za zavarovalno zastopanje na področju življenjskih zavarovanj v Adria regiji. 

 

Vrednote

ODZIVNOST
 

Odzovemo se takoj in učinkovito.


 

ENOSTAVNOST
 

Smo enostavni in transparentni.

 

ZANESLJIVOST
 

Uresničujemo obljubljeno.