Splošne informacije

Informacije o osebnih zavarovanjih dobite tudi na naši brezplačni telefonski številki 080 15 10 oziroma spodaj navedenih telefonskih številkah vsak delovni dan od 8.00 do 15.00.


 

Informacije posredujejo strokovne sodelavke iz oddelka za podporo trženju:

Mesečno povprečno prejmemo več kot 200 vaših klicev. Skladno z vrednotami naše družbe se trudimo, da so vsi klici - primeri hitro in ugodno rešeni.   
 

Sodelavke, ki se oglašajo na brezplačno telefonsko številko, imajo vso potrebno strokovno znanje in vam bodo v veliko pomoč pri iskanju potrebnih informacij in reševanju vaših težav. 

 

Naš cilj so zadovoljne stranke, zato stremimo h kakovosti izvajanja zavarovalnih storitev. Zato imamo v družbi vzpostavljen tudi interni pritožbeni postopek za reševanje sporov. Vaša pritožba se bo tako obravnavala skladno z veljavnim Pravilnikom o pritožbenem postopku v družbi Triglav Svetovanje, d.o.o.