Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo družba Triglav Svetovanje, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@triglav-svetovanje.si ali preko navadne pošte na Triglav Svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale,  s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Informacije javnega značaja


Ime datoteke
Prenos
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (89 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (56 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (98 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (253 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (253 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (253 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (256 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (253 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (256 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (251 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (253 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (256 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (250 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (48 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (438 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (250 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (252 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (249 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (249 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (252 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (252 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (252 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (252 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (248 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (247 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (247 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (250 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (249 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (48 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (249 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (247 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (250 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (250 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (216 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (141 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (250 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (48 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ
PDF (216 KB)