start portlet menu bar
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje | Triglav Svetovanje
Display portlet menu
end portlet menu bar

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Brez doplačil za storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Zdravljenje v bolnišnici, zdravila na recept, obisk pri zdravniku - vse to so primeri zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Zato boste morali za njih brez dopolnilnega zavarovanja razliko doplačati sami.

Razlog za sklenitev

Brez doplačil pri zdravniku
Izognete se visokim doplačilom pri obisku zdravnika in zdravljenju v bolnišnici.
Brez doplačil za druge zdravstvene storitve
Zavarovalnica pokrije stroške prevzema zdravil na recept in drugih zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Vprašanja in odgovori

Katere stroške krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, pri čemer zavarovalna vsota ni omejena.

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in ste zavezanci za plačilo doplačil. Izjema so otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti ter druge osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Kako dolgo čakate na varnost pred doplačili, če zavarovanja ne uredite pravočasno?

Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne uredite v roku 30 dni, od kar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo ob sklenitvi dodeljena zakonsko določena karenca treh mesecev.

Naslednji korak

Oglejte si tudi