Triglav vzajemni skladi – pripojitve in vključitve

16. 12. 2013
Družba Triglav Skladi je v septembru 2013 prevzela v upravljanje 12 vzajemnih skladov Abanka skladi. Tako je družba skupaj upravljala 29 vzajemnih skladov (17 Triglav skladov in 12 Abanka skladov) v dveh krovnih skladih. Ker je bil nabor naložbenih politik v obeh krovnih skladih podoben, je bilo smotrno ponudbo optimizirati in vlagateljem ponuditi  enovito paleto vzajemnih skladov znotraj enega krovnega sklada.
Optimizacija je bila izvedena dne 16.12.2013 s pripojitvijo in vključitvijo izbranih skladov k podobnim Triglav vzajemnim skladom. Za lažji pregled izvedenih postopkov vas vabimo, da si ogledate skico pripojitev in vkljucitve.

Spremembe bodo vlagateljem omogočile:
  • večje portfelje skladov in s tem večjo razpršenost sredstev,
  • znižanje stroškov poslovanja skladov in s tem izboljšanje donosnosti naložbe v sklad,
  • širšo naložbeno izbiro in možnost prehajanja med Triglav vzajemnimi skladi z odlogom davčne obveznosti.
Zavarovalcem, ki imate v okviru svojega naložbenega portfelja v pripojitvah udeležene sklade, ni potrebno storiti ničesar, saj so se zamenjave opravile avtomatično. Vrednost premoženja na naložbenem računu se zaradi izvedenih pripojitev ni spremenila, ste pa na osnovi izvedenih pripojitev z zamenjavo postali imetniki enot premoženja prevzemnih skladov. O sami pripojitvi za vašo posamezno zavarovalno polico boste še posebej obveščeni po opravljeni pripojitvi.

Več o izvedenih pripojitvah si lahko preberete na spletni strani upravljavca Triglav Skladi www.triglavskladi.si.
Deli povezavo na:
Share on Google+