Rizično življenjsko zavarovanje


Rizično življenjsko zavarovanje je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato vam z njim ponujamo visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.
Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje.

Zavarovanje je lahko vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok ...

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani dve osebi hkrati. V primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času plačevanja premije zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Predčasno izplačilo zavarovalne vsote

V primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, je možno predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti. Po delnem predčasnem izplačilu je oseba oproščena plačevanja nadaljnjih premij. Preostali delež se upravičencu izplača ob smrti zavarovane osebe.

Oprostitev plačevanja premije

Ob prvem pojavu ene od hujših bolezni iz osnovnega paketa Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb pri zavarovani osebi lahko zahtevate začasno oprostitev plačevanja premije. S tem je oseba za obdobje 12 mesecev oproščena plačevanja premije osnovnega zavarovanja in tudi premije dodatnih zavarovanj. Oprostitev plačevanja premije velja za obročno zavarovanje.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete tudi v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.
Zavarovanje Življenjski slog in premija Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Rizično življenjsko zavarovanje krije primer smrti zavarovane osebe. S priključitvijo dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate, vendar le z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Pri tem se poviša tudi premija.

KRITJE PRIMERA SMRTI

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Dodatna zavarovanja

Rizičnemu življenjskemu zavarovanju z obročnim plačevanjem premije lahko priključite štiri dodatna zavarovanja.
 • Dodatno nezgodno zavarovanje,
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije 4 hujše bolezni,
  • Razširjeni paket, ki zajema zavarovanja in dodatna kritja:
  • za odrasle:in za otroke:
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.
Rizičnemu življenjskemu zavarovanju z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Ugoden življenjski slog

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Dejavniki, ki jih upoštevamo v okviru življenjskega sloga, so:

 • indeks telesne mase (ITM),
 • poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja (Tabela 1: seznam poklicev),
 • prostočasne dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja (Tabela 2: seznam prostočasnih dejavnosti),
 • katerekoli druge prostočasne (športne) dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja ter pri tem izpolnjuje katerega izmed spodnjih pogojev:
  • udeleževanje tekmovanj v ekstremni vzdržljivosti,
  • dirkanje,
  • trenerstvo,
  • udeleževanje športnih dejavnosti izven Evrope.
Ugoden življenjski slog za zavarovalnico pomeni: ustrezen ITM in odsotnost preostalih dejavnikov. Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša tudi vaša premija.

Tabela 1: seznam poklicev

Oborožene sile (izjema administrativna dela in nebojne zadolžitve)
Ladijska posadka – na krovu (izjema častniški čin)
Delavec z azbestom
Zaposleni na naftni ploščadi
Delavec v kemični industriji, ki rokuje z ekplozivi
Pilot (izjema piloti pri licencirani letalski družbi)
Cirkuški artist
Policist (izjema administrativno delo in prometna policija)
Delavec v premogovništvu in rudarstvu
Poklicni potapljač
Član diplomatskega zbora
Poklicni športnik
Inženirec, ki dela z eksplozivi
Znanstvenik, ki dela na terenu
Inženirec/delavec v proizvodnji eksplozivov
Varnostne sile – oborožen stražar
Gasilska brigada
Kaskader
Letalec
Tehnik in drugi delavec, ki dela na višini več kot 5 metrov
Novinar na terenskem delu v tujini
Vojni fotoreporter
Služba gorskega reševanja
Delavec v proizvodnji orožjaTabela 2: seznam prostočasnih dejavnosti po skupinah

Adrenalinski športi:
Motošporti:
Skakanje s padalom z nizke višine
Avtomobilske dirke na dirkališču
Bungee skoki
Avtomobilske dirke – razno
Kanjoniranje
Hitrostne avtomobilske dirke
Zorbing
Dirke hoverkraftov
Rafting z desko
Motociklistične dirke na dirkališču
Rafting (na divjih vodah)
Motociklistične dirke
Športi v zraku:
Dirke s čolni
Letenje z žirokopterjem
Drugi športi in dejavnosti:
Letenje z balonom
Alpinizem
Športno letenje z letalom ali helikopterjem
Športno plezanje na drevesa
Jadralno letalstvo
Prostovoljno gasilstvo
Letenje z zmajem
Dvigovanje uteži / bodybuilding
Zračno deskanje s helikopterjem
Urbani športi:
Letenje z motornim zmajem
Cestno deskanje
Skakanje s padalom
Navpični tek
Jadralno padalstvo
Kopensko deskanje
Letenje z motornim padalom
Raketni skoki
Zračno deskanje
Yamakasi
Kolesarstvo:
Športi na/v vodi:
BMX
Potapljanje
Gorsko kolesarjenje
Jadranje
Borilni športi:
Športi z orožjem:
Boks
Lov
Borilne veščine
Streljanje
Športi s konjem:
Zimski športi:
Konjske dirke
Bob
Jahanje – rodeo
Sani s pasjo vprego
Kasaške dirke
Skeleton


Smučarski skoki


Rafting na snegu

Premija

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Minimalna mesečna premija znaša 5 EUR, minimalna enkratna premija pa 500 EUR. Minimalna zavarovalna vsota je 10.000 EUR.
Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat rizičnih življenjskih zavarovanj. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj

Z izplačili iz osnovnega Rizičnega življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.
Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti ter za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode. Odločite se lahko še za:
 • izplačilo mesečne rente za invalidnost,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode.
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:
 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 26 let,
 • trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini.
Rizično življenjsko zavarovanje je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Zavarovanje je namenjeno predvsem pokritju obveznosti, ki bi v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje. Rizično življenjsko zavarovanje obstaja v dveh različicah: premija se plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato je cenovno zelo ugodno.

Pregled zavarovanja


z obročnim plačevanjem premijez enkratnim plačilom premije
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba.
Vključena zavarovanjaOsnovno zavarovanje:
 • za primer smrti.
Kdo se lahko zavaruje:
 • osebe, stare od 18 do 65 let.

Dodatno zavarovanje na izbiro:
 • nezgodno zavarovanje,
Kdo se lahko zavaruje:
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja;

 • zavarovanje hujših bolezni in poškodb,
 • zavarovana oseba v starosti od 18 do 55 let;
×
 • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja in njeni družinski člani;
×
 • nezgodno zavarovanje otrok.
 • otroci zavarovane osebe, stari od 0 do 18 let.
×
Zavarovalne vsote (ZV) osnovnega zavarovanjaVišina zavarovalne vsote:
 • za primer smrti je vnaprej dogovorjena.
  Minimalna zavarovalna vsota
  10.000 EUR.
Izplačila zavarovalnih vsot so lahko:
 • enkratno izplačilo;
 • obročno izplačevanje mesečne rente ali
 • kombinacija obojega.

Vzajemno zavarovanjeS tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.
Zavarovalna dobaOd 1 do 25 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe.
Premija (vplačila)
Frekvenca plačevanja:
 • obročno plačevanje: mesečno, četrtletno, polletno, letno.
Minimalna premija:
 • 5 EUR mesečno.
Možnost dodatnih vplačil:
×
*glej opombe
Varčevanje v sklopu zavarovanja ××
Povečanje ZVPovečanje zavarovalne vsote je možno le z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe.
Predčasno izplačiloV primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, je možno predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti.
Mirovanje zavarovanja× ×
Odkup zavarovanja××
*Minimalna enkratna premija znaša 500 EUR, dodatna vplačila v času trajanja zavarovanja niso mogoča.
✔= kot pri zavarovanju z obročnim plačevanjem premije;
× = opcija ni mogoča.

Prednosti in koristi Rizičnega življenjskega zavarovanja

Varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, tudi če se vam zgodi najhujše.

Povečana osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo varnost oziroma finančno varnost družine.

Popust: Premija se obračuna s popustom. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Davčne olajšave: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 6,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Obračunamo ga in plačate ga le v primeru, da traja zavarovanje manj kot 10 let. Poleg tega dohodek, ki se zaradi smrti zavarovane osebe izplača iz življenjskega zavarovanja, sklenjenega za primer smrti, ni obdavčen z dohodnino.